Ejendomsservice i Allerød

ejendomsservice

Inden for ejendomsservice yder vi en lang række forskellige servicemuligheder. Det gør, at du har mulighed for at få dækket din ejendoms specifikke og unikke behov.

Vi tilrettelægger en fleksibel ejendomsservice, der matcher jeres behov og tager årstidernes skiftende krav til selve rengøringen i betragtning.

Derfor dækker vores ejendomsservice alt lige fra varmestyring og styring af håndværkere ved renoveringer og lignende.

En god dialog er i alle tilfælde vejen frem mod et godt resultat. Derfor sikrer vi, at det altid er de samme medarbejdere, der udfører arbejdet i jeres ejendom, så kommunikationen og koordineringen er fastlagt.

Kontakt os for inspiration, sparring og gode tilbud på 40 18 72 50